Người mang thẻ xanh Hoa Kỳ có thể cư trú, làm việc và nghỉ hưu ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ, một cách hợp pháp và lâu dài. Các lợi ích bổ sung bao gồm nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ một cách dễ dàng, khả năng nộp đơn xin hỗ trợ giáo dục liên bang cũng như các quyền lợi về An sinh xã hội và bảo hiểm. Thường trú nhân cũng có thể bảo lãnh người thân của họ làm đơn xin thẻ xanh.

Chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra Chương trình Đầu tư Định cư EB-5 vào năm 1990 trong nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong nhiều năm, số tiền đầu tư EB-5 là 500.000 USD cho các dự án nằm trong TEA và 1 triệu USD cho các dự án ngoài TEA. Kể từ năm 2022, các công dân nước ngoài đủ điều kiện có thể đầu tư 800.000 USD vào một dự án đủ tiêu chuẩn TEA hoặc vào một dự án cơ sở hạ tầng, hoặc 1,05 triệu USD vào một khoản đầu tư tiêu chuẩn. Khi các nhà đầu tư chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã tạo ra ít nhất mười việc làm cho người lao động Hoa Kỳ, họ có thể nhận được thẻ xanh cho bản thân và gia đình. EB5 Capital cung cấp các cơ hội đầu tư để đáp ứng các tiêu chí này.

TEA là một khu vực địa lý là vùng nông thôn, hoặc vùng có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 1,5 lần mức trung bình của cả nước. Khi đương đơn xin thị thực EB-5 đầu tư vào TEA, họ có thể đầu tư 800.000 USD thay vì 1.050.000 USD.

Các Trung tâm Vùng EB-5 là các tổ chức được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ủy quyền để tiếp nhận và quản lý các quỹ của nhà đầu tư EB-5. Các Trung tâm Vùng thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm trong một khu vực địa lý cụ thể.

Hàng năm, chương trình EB-5 cung cấp tối đa 10.000 thị thực EB-5 trên toàn thế giới.

Mỗi khoản đầu tư thị thực EB-5 phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hoặc người nhập cư được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Tạo việc làm phải diễn ra trong khoảng thời gian hai năm. Bằng cách gộp quỹ với các nhà đầu tư khác trong Trung tâm Vùng, các nhà đầu tư nhận được lợi ích từ việc tạo việc làm gián tiếp.

Đơn I-526E là đơn xin thị thực ban đầu như một phần của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Các nhà đầu tư tiềm năng và luật sư của họ nộp đơn này cho USCIS và bao gồm cả tài liệu chứng minh tình trạng đủ điều kiện của nhà đầu tư.

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Các nhà đầu tư và luật sư của họ nộp đơn này cho USCIS và cung cấp bằng chứng cho thấy rằng nhà đầu tư đã hoàn thành thành công tất cả các yêu cầu của chương trình, đặc biệt là quỹ nhà đầu tư đã dẫn đến việc tạo ra ít nhất mười việc làm. Sau khi chấp thuận đơn yêu cầu, các nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn.

USCIS cấp thẻ xanh có điều kiện sau khi đơn I-526E được chấp thuận. Những thẻ xanh này kéo dài trong hai năm. Nhà đầu tư nhận được thẻ xanh vĩnh viễn khi USCIS chấp thuận đơn I-829.

Đơn I-526E thường bị từ chối nhiều nhất do đương đơn không chứng minh được rằng các quỹ đầu tư đã được thu được một cách hợp pháp.

Sau khi được chấp thuận đơn, nhà đầu tư và gia đình đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh. Điều này bao gồm vợ / chồng của nhà đầu tư và con trẻ chưa kết hôn dưới 21 tuổi, bao gồm cả con nuôi.

Các nhà đầu tư và luật sư của họ phải nộp đơn I-829 trong vòng 90 ngày kể từ ngày thẻ xanh có điều kiện hết hạn. Sau khi đơn I-829 được chấp thuận, các điều kiện của thẻ xanh ban đầu sẽ bị loại bỏ, các nhà đầu tư và thành viên gia đình của họ có thể trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ.

Có. Người có thẻ xanh bị đánh thuế giống như Công dân Hoa Kỳ; chủ thẻ xanh phải chịu thuế liên bang đối với thu nhập trên toàn thế giới kể từ ngày họ trở thành cư dân.