Người được cấp thẻ xanh Hoa Kỳ có thể cư trú, làm việc và nghỉ hưu bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ, hợp pháp và vĩnh viễn. Các lợi ích khác bao gồm nhập cảnh và xuất cảnh không có rắc rối từ Hoa Kỳ, khả năng nộp đơn xin trợ cấp giáo dục liên bang và trợ cấp An Sinh Xã Hội và Bảo hiểm. Người thường trú cũng có thể bảo lãnh người thân của họ để nộp đơn xin thẻ xanh.

Chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập Chương trình Đầu tư Định cư EB-5 vào năm 1990 với nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Người nước ngoài đủ tiêu chuẩn có thể đầu tư 500.000 USD Mỹ hoặc 1.000.000 USD Mỹ vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại của Hoa Kỳ. Khi các nhà đầu tư chứng minh rằng hạng mục đầu tư của họ đã tạo ít nhất 10 việc làm cho người lao động Hoa Kỳ, họ có thể nhận được thẻ xanh cho bản thân và gia đình họ. EB5 Capital cung cấp các cơ hội đầu tư để đáp ứng các tiêu chí này.

TEA là một khu vực địa lý được coi là nông thôn, hoặc có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 1,5 lần mức trung bình của cả nước. Khi những người xin thị thực EB-5 đầu tư vào TEA, họ có thể đầu tư 500,000 $ thay vì 1,000,000 $ . Các bang riêng lẻ xác định ranh giới chính xác của TEA.

Các Trung tâm vùng chỉ định EB-5 là các tổ chức được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ủy quyền nhận và quản lý quỹ đầu tư EB-5. Các Trung tâm vùng chỉ định thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm trong một khu vực địa lý cụ thể.

Chương trình EB-5 cung cấp tối đa 10.000 Thị thực diện EB-5 trên toàn thế giới mỗi năm.

Mỗi hạng mục đầu tư Thị thực diện EB-5 phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ, người thường trú hợp pháp hoặc người nhập cư được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Công việc phải được tạo ra trong khoảng thời gian hai năm. Bằng cách góp vốn với các nhà đầu tư khác trong một Trung tâm vùng chỉ định, các nhà đầu tư nhận được lợi ích của việc tạo việc làm gián tiếp.

Mẫu đơn I-526 là đơn xin thị thực ban đầu là một phần của Chương trình Đầu tư Định cư EB-5 . Các nhà đầu tư tiềm năng và luật sư của họ nộp đơn này tới USCIS và bao gồm các hồ sơ chứng minh điều kiện hợp lệ của nhà đầu tư.

Mẫu đơn I-829 là bước cuối cùng trong Chương trình Đầu tư Định cư EB-5 . Các nhà đầu tư và các luật sư của họ nộp đơn này tới USCIS và cung cấp bằng chứng rằng nhà đầu tư đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu của chương trình, đặc biệt là các quỹ đầu tư đã tạo ra ít nhất 10 việc làm. Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư và thành viên gia đình họ nhận được thẻ xanh thường trú.

USCIS cấp các thẻ xanh có điều kiện sau khi chấp thuận mẫu đơn I-526. Những thẻ xanh này có hiệu lực trong hai năm. Các nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn sau khi USCIS chấp thuận mẫu đơn I-829.

Mẫu đơn I-526 thường bị từ chối do người nộp đơn không thể chứng minh rằng số vốn đầu tư có được một cách hợp pháp.

Khi được chấp thuận, chủ đầu tư và gia đình sẽ được cấp thẻ xanh. Điều này bao gồm vợ hoặc chồng của chủ đầu tư và các con chưa lập gia đình ở độ tuổi dưới 21, trong đó có trẻ em là con nuôi.

Các nhà đầu tư và luật sư của họ phải nộp mẫu đơn I-829 trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn thẻ xanh. Sau khi phê duyệt mẫu đơn I-829, điều kiện của thẻ xanh ban đầu được xóa bỏ, và các nhà đầu tư và thành viên gia đình họ có thể trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Vâng. Người được cấp thẻ xanh bị đánh thuế theo cùng cách mà công dân Hoa Kỳ đang chịu; Người được cấp thẻ xanh phải chịu thuế liên bang về thu nhập trên toàn thế giới kể từ ngày họ trở thành thường trú nhân.