Chúng tôi kết nối các nhà đầu tư đủ điều kiện với các dự án được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Ngoài việc huy động vốn, chúng tôi tích cực cấu trúc các dự án để đáp ứng tất cả các tiêu chí mà chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu để cung cấp thường trú nhân cho các nhà đầu tư.

EB5 Capital điều hành các Trung tâm Vùng bao gồm 15 tiểu bang (bao gồm cả Quận Columbia). Để có danh sách đầy đủ về các khu vực địa lý mà Trung tâm Vùng của chúng tôi được huy động vốn, vui lòng tham khảo phần Phê duyệt của USCIS trên trang web của chúng tôi.

EB5 Capital có gần 30 dự án trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Xem trang dự án của chúng tôi để biết danh sách các dự án đã hoàn thành và các dự án đang được xây dựng.

Cho đến nay, tất cả các dự án của chúng tôi đều nằm ở TEA, nơi số tiền đầu tư bắt buộc tối thiểu là $800,000 cho mỗi nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư của chúng tôi đến từ 70 quốc gia khác nhau. Để có danh sách đầy đủ về quốc gia xuất xứ của các nhà đầu tư, vui lòng xem Bản Đồ Nhà Đầu Tư của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng luật sư có kinh nghiệm độc lập với bất kỳ Trung tâm Vùng EB-5 nào. Các nhà đầu tư nên thận trọng với các luật sư liên kết với Trung tâm Vùng, vì mối quan hệ này có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Nếu có yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp danh sách luật sư nhập cư có kinh nghiệm, không liên kết, để nhà đầu tư liên hệ.

Phí quản lý khác nhau tùy thuộc vào dự án. Thông tin này sẽ được cung cấp trên các tài liệu đăng ký tham gia dự án.

Có. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ giúp đảm bảo thành công của dự án và tất cả các dự án của chúng tôi đều có một số hình thức hỗ trợ của chính phủ. Ví dụ: dự án Marriott Marquis đã nhận được khoản trợ cấp trái phiếu trị giá 206 triệu USD từ thành phố Washington D.C. và City Market tại Phố O nhận được 160 triệu USD từ quỹ liên bang và địa phương. Dự án Marriott ở San Jose, California, đã hoàn toàn được hỗ trợ từ Thành phố San Jose.

EB5 Capital chủ yếu đầu tư vào các dự án bất động sản, nhưng chúng tôi có khả năng đầu tư vào các dự án năng lượng, sản xuất nhẹ và cơ sở hạ tầng.