Chúng tôi kết nối các nhà đầu tư đủ điều kiện với các dự án được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu của Chương trình Nhà Đầu tư Nhập cư theo diện EB-5. Ngoài việc huy động vốn, chúng tôi tích cực tổ chức các dự án nhằm đáp ứng tất cả các tiêu chí mà chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu để cung cấp thường trú nhân cho các nhà đầu tư.

EB5 Capital điều hành 5 Trung tâm vùng chỉ định bao gồm hàng chục tiểu bang và 80 quận trên toàn quốc. Để biết danh sách đầy đủ các khu vực địa lý bao gồm trong các Trung tâm vùng chỉ định của chúng tôi, vui lòng tham khảo mục Chấp Thuận USCIS trên trang web của chúng tôi.

Xem trang dự án của chúng tôi để có danh sách các dự án đã hoàn thành và dự án đang trong quá trình xây dựng.

Cho đến nay, tất cả các dự án của chúng tôi đều nằm trong TEA, nơi mà số vốn đầu tư bắt buộc tối thiểu là 500.000 USD mỗi nhà đầu tư chứ không phải 1 triệu USD.

Nhà đầu tư của chúng tôi đến từ khoảng 50 quốc gia khác nhau. Phần lớn các nhà đầu tư của chúng tôi đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Để biết danh sách đầy đủ các quốc gia có nhà đầu tư của chúng tôi, vui lòng xem Bản Đồ Nhà Đầu Tư của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng tư vấn có kinh nghiệm độc lập với bất kỳ Trung tâm vùng chỉ định EB-5 nào. Nhà đầu tư nên thận trọng với các luật sư liên quan đến Trung tâm vùng chỉ định , vì mối quan hệ có thể gây ra xung đột lợi ích. Khi có yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp danh sách các luật về di trú giàu kinh nghiệm, không liên kết với chúng tôi để các nhà đầu tư liên hệ.

Phí hành chính khác nhau tùy thuộc vào dự án. Thông tin này sẽ được cung cấp trên các tài liệu đăng ký dự án.

Vâng. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ giúp các dự án đảm bảo thành công, và tất cả các dự án của chúng tôi đều có một số hình thức hỗ trợ của chính phủ. Ví dụ như dự án Marriott Marquis của chúng tôi nhận được khoản trợ cấp trái phiếu 206 triệu USD từ thành phố Washington D.C., và City Market ở O Street đã nhận được 160 triệu USD từ các quỹ liên bang và địa phương. Dự án Marriott của chúng tôi tại San Jose, California nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Thành phố San Jose.

EB5 Capital chủ yếu đầu tư vào các dự án bất động sản, nhưng chúng tôi có khả năng đầu tư vào các dự án năng lượng, sản xuất nhẹ, và cơ sở hạ tầng.