Tại EB5 Capital, chúng tôi luôn tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư và hợp tác mới. Các dự án trước đây của chúng tôi chỉ tập trung ở khu vực đô thị Washington và Khu Vịnh San Francisco, nhưng bây giờ chúng tôi đang mở rộng trọng tâm của mình để theo đuổi các dự án EB-5 ở các khu vực đô thị lớn khác trong cả nước. Các đối tác của dự án bao gồm các nhà phát triển, cho các công ty muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng từ bán lẻ sang sản xuất.

Để đủ điều kiện cho chương trình EB-5, một dự án phải nằm trong Khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA), một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% mức trung bình toàn quốc. EB5 Capital có thể giúp các nhà phát triển xác định vị trí của dự án có đủ tiêu chuẩn cho một TEA chỉ định. Sự phát triển đô thị nằm trong một TEA tạo ra một số lượng đáng kể mức lương đủ sống, việc làm toàn thời gian là những ứng cử viên chính của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các khoản vay cao cấp, cho vay lửng, cổ phần ưu đãi, hoặc vốn liên doanh vào các dự án với chủ sở hữu và / hoặc cổ đông góp vốn là tổ chức.

Các Tham Số Dự Án Chung

Mỗi dự án là độc lập. Ngoài việc được đặt tại TEA, không có một bộ quy tắc áp dụng cho tất cả các dự án. Các thông số chung sau đây có thể giúp quý vị xác định xem nguồn vốn EB-5 có phù hợp với dự án của quý vị hay không. Một dự án nhất định không cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện này, nhưng càng nhiều điều kiện thỏa mãn, thì càng tốt.

  • Đóng góp của nhà phát triển ít nhất 20% tổng chi phí
  • Hoàn thành cấu trúc vốn dự kiến vào lúc bắt đầu gây quỹ
  • Chiến lược hoàn vốn 5-6 năm cho các nhà đầu tư EB-5
  • Đã chứng minh thành tích phát triển tương tự
  • Nhóm dự án có kinh nghiệm – tổng thầu, kiến trúc sư, v.v.
  • Nhu cầu thị trường đã được chứng minh với các nguyên tắc cơ bản về thị trường phụ
  • Đã có phân vùng / phê duyệt giấy phép
  • Dự kiến động thổ trong vòng 8-12 tháng
  • Hỗ trợ mạnh mẽ và / hoặc sự tham gia của chính phủ (có thể từ các thư hỗ trợ đến tài chính thực tế, trợ cấp hoặc đóng góp đất đai)