Tại EB5 Capital, chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư và quan hệ đối tác mới. Các đối tác dự án của chúng tôi bao gồm từ các nhà phát triển đến các công ty đang tìm kiếm cơ hội mở rộng từ bán lẻ sang sản xuất.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5, một dự án phải nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA), là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp lớn hơn 150% mức trung bình của cả nước. EB5 Capital có thể hỗ trợ các nhà phát triển xác định xem vị trí dự án của họ có đủ điều kiện để được chỉ định TEA hay không. Các dự án phát triển đô thị nằm trong TEA tạo ra một số lượng đáng kể công việc toàn thời gian, có mức lương đủ sống là những ứng cử viên chính của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các khoản cho vay cao cấp, các khoản vay lửng, vốn cổ phần ưu tiên hoặc vốn góp liên doanh vào các dự án với chủ sở hữu và / hoặc đối tác cổ phần tổ chức.

Các thông số chung của dự án

Mỗi dự án là duy nhất. Ngoài việc nằm trong TEA, không có một bộ quy tắc nào áp dụng cho tất cả các dự án. Các thông số chung sau đây có thể giúp bạn xác định liệu tài trợ EB-5 có thể phù hợp với dự án của bạn hay không. Một dự án nhất định không cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện này, nhưng càng đáp ứng được nhiều điều kiện thì càng tốt.

  • Vốn chủ sở hữu của nhà phát triển đóng góp ít nhất 20% tổng chi phí
  • Hoàn thành chồng vốn dự kiến