Hoa Kỳ cung cấp một số lựa chọn thị thực cho những người nhập cư tương lai. Chương trình EB-5 mang lại những lợi thế sau:

 • Thẻ xanh Hoa Kỳ.
 • Một khoản đầu tư. Các nhà đầu tư, vợ / chồng và con cái của họ dưới 21 tuổi đều có thể nhận được thẻ xanh của Hoa Kỳ bằng cách đầu tư cho một dự án với một khoản đầu tư duy nhất.
 • Giáo dục. Người có thẻ xanh có thể theo học các trường học và đại học Hoa Kỳ với mức phí tương đương như công dân Hoa Kỳ.
 • Linh động. Sống, làm việc và nghỉ hưu ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ và dễ dàng đi du lịch đến các quốc gia khác.
 • Chăm sóc sức khỏe. Được tiếp cận với cùng một dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao dành cho công dân Hoa Kỳ.
 • Đầu tư thụ động. Bên thứ ba quản lý đầu tư của bạn và tất cả các khía cạnh của dự án.
 • Không yêu cầu ngôn ngữ. Không cần thiết phải thông thạo tiếng Anh để tham gia Chương trình EB-5.

Trong Chương trình EB-5, có nhiều Trung tâm vùng chỉ định được phép. EB5 Capital mang lại những lợi ích sau cho các nhà đầu tư làm việc với Trung tâm vùng chỉ định của chúng tôi:

 • Thành tích. Chúng tôi là một trong số ít các Trung tâm Vùng EB-5 có tỷ lệ chấp thuận dự án I-526 và I-829 100% từ USCIS và đã hoàn vốn thành công cho các nhà đầu tư trên nhiều dự án trong quá khứ.
 • Sự độc lập. Các dự án của chúng tôi được đầu tư bởi các Chủ Đầu Tư có kinh nghiệm độc lập với EB5 Capital, điều này cho phép chúng tôi đánh giá một cách khách quan các cơ hội đầu tư mà chúng tôi mang lại.
 • Mạng lưới. Là một trong những Trung tâm Vùng được tôn trọng nhất trên thị trường EB-5, chúng tôi hợp tác với các luật sư nhập cư, luật sư chứng khoán, Chủ Đầu Tư và nhà kinh tế giỏi nhất trong ngành.
 • Đảm bảo. Chúng tôi cấu trúc các khoản đầu tư để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư được bảo đảm một cách hợp pháp và hợp lý.
 • Thị trường mục tiêu. Thế mạnh tổng thể của nền kinh tế địa phương rất quan trọng đối với sự thành công của đầu tư. Các dự án của chúng tôi nằm ở các thị trường hàng đầu trên toàn quốc.
 • Sự quản lý. Các nhà quản lý cấp cao của chúng tôi giữ các vị trí lãnh đạo trong IIUSA, hiệp hội thương mại EB-5 quốc gia.
 • Chất lượng dự án. Cơ hội đầu tư của chúng tôi là các dự án phát triển bất động sản chất lượng cao với sự tài trợ, vị trí, phạm vi việc làm và cấu trúc giao dịch vượt trội.
 • Đảm bảo việc làm. Các dự án của chúng tôi tạo ra nhiều việc làm hơn các quy định của chương trình yêu cầu đối với từng nhà đầu tư và chúng tôi sử dụng các nhà kinh tế giỏi nhất và kiến thức hiện hành nhất về các quy định EB-5 để cung cấp cho nhà đầu tư sự chắc chắn nhất về sự chấp thuận.