Hoa Kỳ cung cấp một số lựa chọn thị thực cho người nhập cư tương lai. Chương trình EB-5 mang lại những ưu điểm sau:

 • Thẻ Xanh Hoa Kỳ.
 • Một hạng mục đầu tư. Nhà đầu tư, vợ/chồng và con dưới 21 tuổi có thể nhận thẻ xanh của Hoa Kỳ bằng cách tài trợ một dự án duy nhất với một hạng mục đầu tư.
 • Giáo dục. Người được cấp thẻ xanh có thể theo học ở các trường học và trường đại học Hoa Kỳ với chi phí giống như công dân Hoa Kỳ.
 • Tính linh hoạt. Sống, làm việc và nghỉ hưu bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ và đi lại dễ dàng đến các quốc gia khác.
 • Chăm sóc sức khỏe. Có được quyền tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao sẵn có cho công dân Hoa Kỳ.
 • Đầu tư thụ động. Các bên thứ ba quản lý đầu tư và tất cả các khía cạnh của dự án.
 • Không yêu cầu ngôn ngữ. Không bắt buộc phải thành thạo tiếng Anh khi tham gia Chương trình EB-5.

Trong Chương trình EB-5, có nhiều Trung tâm vùng chỉ định được phép. EB5 Capital mang lại những lợi ích sau cho các nhà đầu tư làm việc với Trung tâm vùng chỉ định của chúng tôi:

 • Thành Tích. Chúng tôi là một trong số ít các Trung tâm vùng chỉ định EB-5 có tỷ lệ phê duyệt dự án 100% cho I-526 và I-829 từ USCIS, và đã hoàn vốn thành công cho các nhà đầu tư trong nhiều dự án trước đây.
 • Độc lập. Các dự án của chúng tôi được tài trợ bởi các nhà phát triển giàu kinh nghiệm độc lập với EB5 Capital, cho phép chúng tôi đánh giá khách quan các cơ hội chúng tôi cung cấp.
 • Mạng lưới. Là một trong những Trung tâm vùng chỉ định uy tín nhất trên thị trường EB-5, chúng tôi cùng làm việc với các luật sư về di trú, các luật sư chứng khoán, các nhà phát triển và các nhà kinh tế hàng đầu trong ngành.
 • Bảo đảm. Chúng tôi cấu trúc các hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư một cách hợp pháp và hợp lý.
 • Thị trường mục tiêu. Sức mạnh tổng thể của nền kinh tế địa phương là yếu tố quyết định cho thành công đầu tư. Các dự án của chúng tôi nằm ở các thị trường hàng đầu trên cả nước.
 • Quản lý. Các nhà quản lý cao cấp của chúng tôi nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong IIUSA, Hiệp hội thương mại EB-5 quốc gia.
 • Chất lượng dự án. Cơ hội đầu tư của chúng tôi là phát triển bất động sản chất lượng cao với sự tài trợ, địa điểm, phạm vi công việc và cấu trúc hợp đồng cao cấp.
 • Bảo đảm việc làm. Các dự án của chúng tôi tạo ra nhiều việc làm hơn so với quy định của chương trình yêu cầu mỗi nhà đầu tư, và chúng tôi thuê các nhà kinh tế học tốt nhất và kiến thức hiện tại về các quy định EB-5 để cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội được chấp thuận cao nhất.