Chào Mừng Quý Vị Đến Với EB5 Capital

EB5 Capital sở hữu và vận hành các trung tâm vùng được USCIS chấp thuận tại 14 tiểu bang, đặc biệt là ở California, New York, Oregon và Quận Columbia. Chúng tôi huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài để tài trợ cho các dự án tạo việc làm trên khắp hoa kỳ theo Chương Trình Nhà Đầu Tư Nhập Cư EB-5.

Nhà đầu tư của chúng tôi tới từ hơn 70 quốc gia khác nhau và tất cả đều đủ điều kiện, cùng với gia đình của họ, để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp hoa kỳ đủ điều kiện thông qua trung tâm vùng của chúng tôi.

Với hơn 30 dự án đã hoàn thành và đang xây dựng, tỷ lệ chấp thuận dự án I-526E và I-829 là 100%, và hoàn trả cho các nhà đầu tư trên nhiều dự án trong quá khứ, chúng tôi là một trong số ít các Trung Tâm Vùng EB-5 có thành tích tốt như vậy. Chấp thuận I-526 đầu tiên của chúng tôi là vào năm 2008, khi có ít hơn 15 trung tâm vùng trong cả nước.

Thành công của EB5 capital đến từ việc hợp tác với các đối tác đầu tư giàu kinh nghiệm, áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe để lựa chọn dự án và đầu tư vào các thị trường bất động sản mạnh. Kể từ khi EB5 Capital được thành lập vào năm 2008, sứ mệnh của chúng tôi vẫn giống nhau: kết nối các nhà đầu tư đủ điều kiện với các dự án tạo việc làm vượt trội đáp ứng tất cả các yêu cầu của Chương Trình Thị Thực EB-5.

Nhà Đầu Tư

Chúng tôi phục vụ nhà đầu tư từ hơn 70 quốc gia trên thế giới

TÌM HIỂU THÊM