TEA là khu vực địa lý được coi là nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 1,5 lần mức trung bình toàn quốc. Khi người nộp đơn xin Thị thực EB-5 đầu tư vào TEA, họ có thể đưa ra 800.000 USD thay vì 1.050.000 USD. Theo các thông tin mới nhất về quy định của chương trình gần đây, Bộ An ninh Nội địa (DHS) hiện xác định ranh giới chính xác của một TEA.

Đây là một câu hỏi liên quan trong hầu hết các trường hợp cần đầu tư thời gian đáng kể để xác định. Việc dễ dàng xác định xem dự án của bạn có nằm trong TEA hay không sẽ phụ thuộc vào vị trí cụ thể của nó. Bộ An ninh Nội địa (DHS) quyết định xem dự án của bạn có nằm trong TEA hay không.

Thời gian huy động vốn phụ thuộc vào quy mô của đợt huy động vốn. Khung thời gian tối ưu để huy động vốn từ 20 đến năm mươi triệu đô la là chín đến mười hai tháng.

Chi phí khóa sổ thường giống như bất kỳ hình thức vốn nào khác.

Lý tưởng nhất, quy mô huy động vốn là từ 20 đến 50 triệu đô la. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra các ngoại lệ trong từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn lại vốn của nhà đầu tư trong vòng 5 đến 6 năm.

Chi phí thay đổi tùy theo cấu trúc và rủi ro của khoản đầu tư, nhưng nhìn chung có thể so sánh được với các hình thức vốn truyền thống.

Chúng tôi thường yêu cầu 20% từ đối tác và các nguồn khác, nhưng điều này thay đổi theo từng trường hợp.

Không. EB5 Capital, các nhà đầu tư của chúng tôi và luật sư của các nhà đầu tư xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình nhập cư.