Ti sao la chn EB5?

Đối với các chủ đầu tư bất động sản thương mại, vốn EB5 là một nguồn vốn hấp dẫn
đặc biệt là khi các dự án phát triển phù hợp với chương trình EB5, ví dụ như khách
sạn, nằm trong những loại hình dự án khó nhận được tài trợ vốn xây dựng không truy
đòi nhất nếu như sử dụng các nguồn vốn truyền thống.

Công ty chúng tôi cung cấp khả năng cấp vốn không truy đòi và, tùy thuộc vào dự án,
vốn này có thể ở dạng khoản vay cao cấp, khoản vay hạng hai, vốn cổ phần ưu đãi
hoặc vốn góp liên doanh.

Mặc dù tất cả các loại tài sản đều đủ điều kiện nhận vốn EB5, nhưng có một số loại tài
sản nhất định tạo ra nhiều việc làm hơn và do đó hỗ trợ phân bổ EB5 lớn hơn trong
cấu trúc vốn.

Điu kin

Tại EB5 Capital, chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới và đối tác. Các đối tác dự án của chúng tôi bao gồm từ các chủ đầu tư đến các công ty đang tìm kiếm cơ hội mở rộng từ bán lẻ sang sản xuất.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5, một dự án phải nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA), là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% mức trung bình toàn nước Mỹ. EB5 Capital có thể hỗ trợ các chủ đầu tư xác định xem vị trí dự án của họ có đủ điều kiện để được chỉ định TEA hay không. Các dự án phát triển đô thị nằm trong TEA tạo ra một số lượng đáng kể các công việc toàn thời gian, có mức lương đủ sống sẽ là những ứng cử viên chính của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các khoản vay cao cấp, khoản vay hạng hai, vốn cổ phần ưu đãi hoặc vốn góp liên doanh vào các dự án với chủ sở hữu và/hoặc các đối tác góp vốn là tổ chức.

Các Tham s D án Chung

Mỗi dự án đều là duy nhất. Ngoài việc nằm trong TEA, không có một bộ quy tắc nào áp dụng cho tất cả các dự án. Các tham số chung sau đây có thể giúp bạn xác định liệu vốn EB-5 có phù hợp với dự án của bạn hay không. Một dự án không cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện này, nhưng càng đáp ứng được nhiều điều kiện thì càng tốt.

  • Phần vốn góp vốn chủ sở hữu của Chủ đầu tư chiếm ít nhất 20% tổng chi phí
  • Hoàn thành cấu trúc vốn cho dự án trước khi bắt đầu gây quỹ
  • Chiến lược thoái vốn ràng từ 5 đến 7 năm cho các nhà đầu tư EB5
  • Hồ sơ được chứng thực về những dự án tương tự đã thành công
  • Đội ngũ dự án giàu kinh nghiệm tổng thầu, kiến trúc sư, v.v.
  • Nhu cầu thị trường đã được chứng minh với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của thị trường phụ
  • Phê duyệt quy hoạch/quyền đối với tài sản tại địa điểm dự án
  • Đang xây dựng hoặc động thổ trong vòng 812 tháng

Nhng câu hi thưng gp

TEA là khu vực địa lý được coi là nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 1,5 lần mức trung bình toàn nước Mỹ. Khi người nộp đơn xin Thị thực EB-5 đầu tư vào TEA, họ có thể đưa ra 800.000 USD thay vì 1.050.000 USD.

Đây là một câu hỏi liên quan trong hầu hết các trường hợp cần đầu tư thời gian đáng kể để xác định. Việc dễ dàng xác định xem dự án của bạn có nằm trong TEA hay không sẽ phụ thuộc vào vị trí cụ thể của nó.

Thời gian huy động vốn phụ thuộc vào quy mô của đợt huy động vốn. Khung thời gian tối ưu để huy động vốn từ 20 đến 50 triệu USD là chín đến mười hai tháng.

Chi phí khóa sổ thường giống như bất kỳ hình thức vốn nào khác.

Lý tưởng nhất, quy mô huy động vốn là từ 20 đến 75 triệu USD. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra các ngoại lệ trong từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi đt mc tiêu hoàn li vn ca nhà đu tư trong vòng 5 đến 7 năm.

Chi phí thay đổi tùy theo cấu trúc và độ rủi ro của khoản đầu tư, nhưng nhìn chung có thể so sánh được với các hình thức vốn truyền thống.

Chúng tôi thường yêu cầu 20% từ đối tác và các nguồn khác, nhưng điều này thay đổi theo từng trường hợp.

Không. EB5 Capital, các nhà đầu tư của chúng tôi và luật sư của các nhà đầu tư xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình nhập cư.