Vùng TEA là một khu vực địa lý được coi là nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao ít nhất 1,5 lần mức trung bình của cả nước. Khi những người xin thị thực EB-5 đầu tư vào vùng TEA, họ có thể đầu tư 500.000 USD thay vì 1.000.000 USD. Mỗi tiểu bang quyết định ranh giới chính xác của TEA.

Trong hầu hết các trường hợp, đây là một câu hỏi yêu cầu dành một thời gian đáng kể để xác định. Sự dễ dàng trong việc xác định xem dự án của bạn có ở TEA hay không sẽ phụ thuộc vào vị trí cụ thể của nó. Quá trình xác định liệu dự án của bạn có ở TEA sẽ liên quan đến chính phủ của tiểu bang và địa phương trong hầu hết các khu vực pháp lý và có thể mất từ ​​30 ngày trở lên.

Thời gian huy động vốn phụ thuộc vào quy mô của vốn huy động. Khoảng thời gian tối ưu cho việc huy động vốn từ 20 đến 50 triệu USD là chín đến mười hai tháng.

Chi phí đóng vốn thường giống như các hình thức vốn khác.

Trong trường hợp lý tưởng thì các mức vốn huy động là từ 20 triệu đến 50 triệu USD. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra ngoại lệ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Mục tiêu của chúng tôi là có thể trả lại vốn cho nhà đầu tư trong 5 – 6 năm.

Các quỹ đầu tư EB-5 không thể được hoàn trả cho đến khi USCIS chấp thuận đơn I-829 của nhà đầu tư cuối cùng. Điều này thường xảy ra trong khoảng từ 38 đến 42 tháng kể từ khi đóng vốn đầu tư.

Chi phí thay đổi tùy theo cấu trúc và rủi ro của khoản đầu tư, nhưng nhìn chung tương đương với các hình thức vốn truyền thống.

Chúng tôi thường yêu cầu 20% từ đối tác và các nguồn khác, nhưng điều này khác nhau tùy từng trường hợp.

Không. EB5 Capital, nhà đầu tư của chúng tôi và luật sư của nhà đầu tư sẽ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quá trình di trú.