Trung Tâm Vùng EB5 Capital - California

(Các) bang: California, Oregon, Washington

Trung Tâm Vùng EB5 Capital - DC

(Các) Bang: District of Columbia, Maryland, Virginia

Trung Tâm Vùng EB5 Capital - Trung tâm vùng núi

(Các) Bang: Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming

Trung Tâm Vùng EB5 Capital - New York

(Các) Bang: Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania

Trung Tâm Vùng EB5 Capital - Oregon

(Các) Bang: Oregon, Washington

Trung Tâm Vùng EB5 Capital - Đông Nam

(Các) Bang: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Bắc Carolina, Nam Carolina.