Quỹ Đầu Tư Tài Chính tại USA Capital

USA Capital đã đúc kết kinh nghiệm của các quản lý, đối tác và nhân viên của EB5 Capital để tạo ra một nền tảng đầu tư bất động sản thương mại tập trung vào hiệu quả lâu dài của các tài sản chung cư tại các thành phố hàng đầu và thị trường phụ.

Đội ngũ EB5 Capital đã tạo điều kiện cho hơn 800 triệu USD đầu tư EB-5 cho đến nay, hỗ trợ 3,5 tỷ USD phát triển danh mục 28 dự án bất động sản thương mại, 12 dự án trong số đó đã được hoàn vốn. Đội ngũ EB5 Capital có kinh nghiệm về nhiều loại tài sản với trọng tâm là phát triển đa căn hộ. Trong hơn 10 năm qua, họ đã đầu tư hơn 250 triệu USD vào 10 dự án chung cư tại các thành phố hàng đầu của Hoa Kỳ.

Giải Quyết Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng

Các nhà đầu tư đã nhìn thấy kết quả thành công của EB5 Capital tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến các cơ hội đầu tư mới. Nhu cầu chưa được đáp ứng này đã mang đến cho đội ngũ chúng tôi cơ hội duy nhất để tận dụng các khoản đầu tư đa căn hộ có nguồn gốc tốt, cung cấp cho khách hàng một cơ chế bổ sung để thấy sự tăng trưởng vốn của họ.

Mục Tiêu Và Chiến Lược Của Quỹ

Quỹ đầu tư dự định mua vốn cổ phần phổ thông hoặc ưu tiên trong các dự án sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp mua lại, phát triển và vận hành các bất động sản nhà ở chung cư để tạo ra lợi nhuận thông qua thu nhập hoạt động ròng và các sự kiện vốn. Khoản đầu tư của quỹ có thể xảy ra trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của dự án.

Dock 79

Lợi Thế Cạnh Tranh Của Chúng Tôi

Kinh nghiệm và danh tiếng được đánh giá cao trong ngành bất động sản thương mại, mang lại khả năng tiếp cận với nguồn đầu tư lớn, dữ liệu thị trường quan trọng, tất cả đều được tận dụng để thẩm định và quản lý tài sản.

Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức tài chính khởi tạo và phân phối nợ bất động sản thương mại và các sản phẩm liên quan đến bất động sản khác.

Đội ngũ quản lý tài sản có kinh nghiệm chủ động giám sát từng khoản đầu tư thông qua chế độ phân tích, xem xét tín dụng và giao thức đã được thiết lập.

Thành tích đối với các khoản đầu tư bất động sản thương mại và đa căn hộ trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Lợi Ích Của Nhà Đầu Tư

 • Nguồn giao dịch liên tục và cơ hội đầu tư chỉ có sẵn thông qua phát hành riêng lẻ
 • Tiếp cận các giao dịch với các chủ đầu tư bất động sản, nhà điều hành và nhà cung cấp vốn với nhiều kinh nghiệm và thành công đã được chứng minh
 • Đội ngũ quản lý tài sản chủ động giám sát từng khoản đầu tư thông qua một quy trình phân tích, xem xét tín dụng và các giao thức đã được thiết lập
 • Một quỹ đầu tư tập trung vào đa dạng hóa rủi ro tại các khu vực đô thị quan trọng trên khắp Hoa Kỳ
 • Đầu tư tối thiểu ít nhất là 100.000 USD trong các giao dịch bất động sản lớn

Dịch Vụ Chuyên Biệt

 • Nguồn Gốc Giao Dịch / Thẩm Định
 • Phân Tích Định Giá Đầu Tư
 • Tìm Nguồn Cung Ứng Nợ
 • Báo Cáo Nhà Đầu Tư
 • Quản Lý Tài Sản Và Phân Phối Dự Án
 • Tham Quan Hiện Trường
 • Quản Lý Giải Ngân Vốn Đầu Tư
 • Truy Cập Camera Xây Dựng Trực Tiếp

Tài liệu được trình bày ở đây chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là một lời đề nghị chào bán hoặc một lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của EB5 Capital hoặc bất kỳ chi nhánh liên kết nào (“EB5”). Không được dựa vào tài liệu này để mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào. Chứng khoán, nếu được chào mời, sẽ chỉ dành cho những người là “nhà đầu tư được công nhận” hoặc các nhà đầu tư đủ điều kiện khác theo thỏa thuận đăng ký và ghi nhớ phát hành dành riêng. Tài liệu này có thể chứa một số tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu quả kinh doanh và tài chính trong tương lai dựa trên kinh nghiệm và kỳ vọng của nhà quản lý về kế hoạch kinh doanh của Công ty. Chúng không phải là sự đảm bảo về hiệu quả và kết quả thực tế có thể khác nhau về mặt vật chất và bất lợi. Nhà quản lý không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này. Ngoài ra, những thành công trong quá khứ không phải là đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

 

Tìm Hiểu Thêm

Nếu bạn là nhà đầu tư được công nhận và muốn tìm hiểu thêm về nền tảng đầu tài chính của chúng tôi, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến

Tên đầy đủ(Được yêu cầu)
Xin vui lòng bao gồm mã quốc gia.

Thông Tin Liên Hệ

Số Điện Thoại: 202-652-2437
Email: pefund@eb5capital.com