Đội ngũ của EB5 Capital có may mắn thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư thành công và từ nhiều lĩnh vực đến từ 70 quốc gia, những người đã quyết định xem Hoa Kỳ trở thành quê hương mới của mình. Thông qua Investor Spotlight Series, chúng tôi tận dụng cơ hội giới thiệu một số khách hàng trước đây và chia sẻ kinh nghiệm nhập cư của họ với bạn.

Nếu Bạn Muốn Kết Nối Với Bất Kỳ Nhà Đầu Tư Nào Ở Trên Hoặc Muốn Được Giới Thiệu Là Nhà Đầu Tư EB5 Capital Trong Spotlight Series, Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Theo Địa Chỉ spotlight@eb5capital.com.